Uskoro novi natječaj za podmjeru 6.2.

Pin it

Programom  ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. nastoji se potaknuti konkurentnost poljoprivrede, uspostaviti održivo upravljanje prirodnim resursima te osigurati uravnotežen razvoj ruralnih područja. Povezano s time, 29.12.2017. godine otvara se natječaj za podmjeru 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ koja je namijenjena poljoprivrednim gospodarstvima u rangu mikro i malih poslovnih subjekata, a koji pokreću nepoljoprivredne djelatnosti u ruralnim područjima.

Potpora će se dodjeljivati za aktivnosti iz sljedećih sektora: turizam u ruralnom području, tradicijski/umjetnički obrti, izrada suvenira, usluge u ruralnim područjima i prerada/marketing proizvoda.

Visina potpore po korisniku iznosu 50.000 EURA, od čega je 85% osigurano iz proračuna Europske unije, a 15% iz proračuna Republike Hrvatske.

Više informacija o samom natječaju bit će dostupno na stranicama Strukturnih fondova (https://strukturnifondovi.hr/) i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (http://www.apprrr.hr/).

Newsletter

Facebook