Unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Pin it

Status: otvoren od 08.03.2018. do 31.12.2019. godine

Prijavitelji/partneri:

 • jedinice lokalne samouprave
 • dječji vrtići

Prijavitelji mogu projekte prijaviti samostalno ili u partnerstvu.

Sredstva:

 • ukupan iznos bespovratnih sredstava je 300.000.000,00 HRK
 • najniži iznos bespovratnih sredstava je 500.000,00 HRK
 • najviši iznos bespovratnih sredstava je 15.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore: 100% ukupno prihvatljivih troškova

Aktivnosti:

Element: Osiguravanje usluga za djecu rane i predškolske dobi koje doprinose ravnoteži poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenim u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

 • pružanje usluge produljenog boravka (nastavak odgojno – obrazovnog rada nakon završetka redovnog primarnog programa u sklopu provedbe redovnih i posebnih programa, alternativnih odgojno – obrazovnih programa te programa javnih potreba odobrenih od strane nadležnog ministarstva)
 • pružanje usluge poslijepodnevnog (redoviti primarni program koji se ostvaruje u poslijepodnevnim satima i/ili smjenskog (smjenski program u kojem se redoviti primarni programi ostvaruju jedan tjedan ujutro, a drugi tjedan poslijepodne ili se izmjenjuju kroz tjedan) rada u sklopu provedbe redovnih i posebnih programa, alternativnih odgojno – obrazovnih programa te programa javnih potreba odobrenih od strane nadležnog ministarstva
 • jačanje kapaciteta odgojitelja/ica i stručnih suradnika (pedagoga, psihologa i stručnjaka edukacijsko – rehabilitacijskog profila) u predškolskim ustanovama s ciljem unaprjeđenja usluga kroz edukacije usmjerene na jačanje stručnih kompetencija, poboljšanje komunikacije i interakcije s djecom, poticanje kreativnost i kao razvojnu kategoriju, zaštitu djeteta od nepovoljnih utjecaja, stvaranje zdravog i podržavajućeg okruženja za djecu, podrška roditeljstvu, inkluzivan odgoj djeteta (rana intervencija i razvoj inkluzije), rad s darovitom djecom i dr., pružanje pecijaliziranih edukacija (disleksija, disgrafija, dislalija, primjena terapeutske igre i dr.) edukacije kuharica iz područja zdrave prehrane
 • unapređenje usluga u provedbi redovnih i posebnih programa, alternativnih odgojno – obrazovnih programa te programa javnih potreba odobrenih od strane nadležnog ministarstva
 • razvoj posebnih programa

Element: Promidžba i vidljivost

 • organizacija promotivnih aktivnosti (najam prostora za svečanost predstavljanja projekta, audio – vizualnih pomagala itd.)
 • organizacija okruglih stolova, tiskovnih konferencija (promotivni materijali, pozivi, ugostiteljske usluge)
 • nabava vanjskih usluga za aktivnosti oglašavanja, odnosa s javnošću (radio i TV emisije, reklamni spotovi, digitalni marketing i sl.)
 • priprema, oblikovanje, prijevod, tisak promotivnog materijala i dostava
 • uspostava i održavanje internetskih stranica
 • izrada oglasa, objava, odnosno zakupa medijskog prostora
 • marketinško komuniciranje, savjetovanje i sl.
 • troškovi hrane i pića

Element: Upravljanje projektom i administracija

 • angažiranje osoba koje će biti zadužene za poslove upravljanja i administraciju projektom
 • ostale aktivnosti povezane s provođenjem i upravljanjem projektnim aktivnostima

Troškovi:

 • izravni troškovi (izravni troškovi osoblja, ostali izravni troškovi (prehrana djece u sklopu aktivnosti poslijepodnevnog i/ili smjenskog rada, troškovi aktivnosti jačanja kapaciteta, razvoj posebnih programa, troškovi unapređenja usluga u okviru redovnih i posebnih program, alternativnih programa te programa javnih potreba, troškovi promidžbe i vidljivosti, troškovi opremanja, troškovi najma prostora))
 • neizravni troškovi

Više informacija potražiti na:https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/unaprjedenje-usluga-za-djecu-u-sustavu-ranog-predskolskog-odgoja-obrazovanja/

Newsletter

Facebook