Tip operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“

Pin it

Status: otvoren od 29.11.2018. do 01.07.2019. godine

Prijavitelji:

  • jedinice lokalne samouprave
  • šumoposjednici
  • udruženja šumoposjednika
  • trgovačka društva i pravne osobe koje gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu RH

Troškovi:

  • opći troškovi (usluge konzultanata, troškovi potrebni za pripremu i provedbu projekta izradu glavnog projekta za izgradnju šumskih prometnica te glavnog projekta za rekonstrukciju šumskih prometnica, stručni nadzor izgradnje i rekonstrukcije šumskih prometnica, izradu studije utjecaja na okoliš i prirodu te ostala projektne i tehničke dokumentacije potrebne za pripremu i provedbu projekta u maksimalnom iznosu od 10% ukupnih prihvatljivih troškova (bez općih troškova)
  • materijalni troškovi (ulaganja u izgradnju primarne i sekundarne šumske prometne infrastrukture, ulaganja u rekonstrukciju šumske prometne infrastrukture – šumskih cesta, nerazvrstanih cesta i traktorskih putova, ulaganje u kupnju šumskog i drugog zemljišta za potrebe provedbe projekta u maksimalnom iznosu od 10% od ukupno prihvatljivih troškova (bez općih troškova)

 Potpora:

  • ukupni iznos raspoloživih bespovratnih sredstava: 50.000.000,00 HRK
  • najniži iznos bespovratnih sredstava: 10.000,00 EUR (u kunskoj protuvrijednosti)
  • najviši iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000,00 EUR (u kunskoj protuvrijednosti)

Intenzitet potpore: 100% ukupno prihvatljivih troškova

Link: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/natjecaj-za-tip-operacije-4-3-3-ulaganje-u-sumsku-infrastrukturu/

Newsletter

Facebook