Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada

Pin it

Status: otvoren od 08.06.2017. do 31.12.2018. godine

Korisnici/prijavitelji: jedinice lokalne samouprave

Prihvatljive aktivnosti:

  • radovi na sanaciji i zatvaranju odlagališta sukladno ishođenom pravomoćnom aktu na temelju kojeg mogu započeti građevinski radovi (izvedba građevinskih i drugih radova – pripremnih, zemljanih, konstrukterskih, instalaterskih, završnih te ugradnja građevnih proizvoda, opreme ili postrojenja)
  • usluge stručnog nadzora građenja
  • usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II)
  • tehnička pomoć za upravljanje projektom (angažiranje tvrtki koje će biti zadužene za poslove upravljanja i administraciju projektom te ostale aktivnosti povezane s upravljanjem projektom)
  • aktivnosti promidžbe i vidljivosti

 Potpora:

  • ukupni iznos raspoloživih bespovratnih sredstava: 80.000.000,00 HRK
  • najniži iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000,00 HRK
  • najviši iznos bespovratnih sredstava: 30.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore: 85% ukupnih prihvatljivih troškova

Više informacija potražiti na: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/sanacija-zatvaranje-odlagalista-neopasnog-otpada/

Newsletter

Facebook