Provedba Intervencijskog plana Grada Knina (Ograničeni postupak dodjele)

Pin it

Država: Hrvatska
Tema/sektor: Infrastruktura, Ostalo, Socijalna uključenost

Iznosi sredstava €: 14.178.000

Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
Partneri: Udruge, Razvojne agencije, Ustanove, Ostalo

Cilj: podrška održivoj fizičkoj, socijalnoj i gospodarskoj regeneraciji grada Knina kroz provedbu integriranog intervencijskog plana s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva.

Prihvatljive aktivnosti:
– obnova, uređenje i valorizacija prostora stare tržnice i druge javne infrastrukture u staroj gradskoj jezgri Knina; uređenje i valorizacija stambenih objekata;
– uređenje prometne infrastrukture i javnih površina;
– uređenje infrastrukture, hortikulturno uređenje i razvoj dodatnih sadržaja uz prostor rijeke Krke te razvoj dodatnih sadržaja uz rijeku Krku;
– razvoj infrastrukture kninske tvrđave;
– razvoj infrastrukture poslovnih inkubatora te razvoj i provedba programa poticanja poduzetnika i start up-ova.

Prihvatljivi prijavitelj: Grad Knin kao nositelj projekata iz oodbrenog Intervencijskog plana Grada Knina.

Prihvatljivi partneri: javne ustanove osnovane od strane RH ili JLRS, javna poduzeća u većinskom javnom vlasništvu, regionalni koordinatori i lokalne razvojne agencije, turističke zajednice i udruge.

Indikativni iznos financijske omotnice: 106.335.000,00 HRK

Indikativni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodjeliti: 106.335.000,00 HRK

Indikativni intenzitet potpore: 85%

Natječaj se očekuje do kraja godine. 

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@tetida.eu 

 

Newsletter

Facebook