Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz IKT“

Pin it

Status

Otvoren od 09.07.2018. do 29.06.2020. godine. Podnošenje projektnih prijedloga moguće je od 21.08.2018. od 11:00 sati do 29.06.2020. godine.

Sredstva

Ukupna raspoloživa sredstva iznose 53.200.000,00 HRK. Najniža vrijednost potpore je 80.000,00 HRK, a najviša je 1.000.000,00 HRK.

 Intenzitet potpore

 1. za mikro i mala poduzeća – 85%
 2. za srednja poduzeća 65%

Prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji su pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće. Partnerske organizacije i partnerstva nisu prihvatljivi prijavitelji.

Aktivnosti

 1. izrada, razvoj i/ili nabava IKT poslovnih rješenja za optimizaciju poslovanja, poslovnih procesa i proizvodnje
 2. implementacija, prilagodba i integracija poslovnih rješenja s postojećim IKT sustavom

Troškovi

 1. troškovi nabave standardnih i out-of-box softvera i izrade/razvoja specifičnog softvera, uključujući i njegovo instaliranje, programiranje, testiranje i/ili konfiguraciju za potrebe korisnika (npr. DMS, ERP, CRM, HRM, CMS, ECM, CAD, CAM…)
 2. troškovi za licence za nadogradnju softvera (trajne ili najam do godine dana)
 3. troškovi za korištenje SaaS (Software as a Service) modela/usluge (nabava prava korištenja u razdoblju od najviše godine dana od dana nabave usluge)
 4. troškovi nabave računalne i komunikacijske opreme, uključujući i instaliranje, programiranje i/ili konfiguraciju isključivo za potrebe provedbe aktivnosti
 5. izdaci za ostalu opremu i uređaje potrebne isključivo za izravne projektne aktivnosti (UPS, aktivna i pasivna mrežna oprema, mrežni ormar/rack, itd.)
 6. edukacija zaposlenika za korištenje novih implementiranih sustava kao dio isporuke projekta
 7. troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga (prihvatljivo od datuma objave poziva) do iznosa 15.000,00 HRK
 8. troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu i provođenje postupaka nabave, vođenje projekta do iznosa 15.000,00 HRK
 9. troškovi vezani za ispunjavanje uvjeta informiranja i vidljivosti

Više informacija na stranici: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=c23897a1-001e-4e9c-9a52-b9bf01f625af

Newsletter

Facebook