Povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)

Pin it

Status: Otvoren od 08.05.2018. do 21.09.2018. godine.

Sredstva: Ukupan iznos bespovratnih sredstava je 76.000.000,00 HRK. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti je 220.000,00 HRK, a najviši je 13.000.000,00 HRK.

Intenzitet potpore: 45% do 85% prihvatljivih troškova

Prijavitelji: Privatna mikro, mala, srednja i velika poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja uslužnog sektora (turizam, trgovina). Partnerstva i partnerske organizacije nisu dozvoljene.

Aktivnosti:

a) Aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i projektno – tehničke dokumentacije

b) Energetska obnova

c) Aktivnosti upravljanja projektom i administracije, promidžba i vidljivost

Troškovi:

a) Troškovi usluga vezani uz aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i projektno – tehničke dokumentacije

b) Troškovi usluga, opreme i radova za provedbu aktivnosti obnove, a koje obuhvaćaju nabavu i ugradnju opreme i materijala te mjerenja, ispitivanja, podešavanja i puštanja u pogon

c) Troškovi osoblja

d) Neizravni troškovi po fiksnoj stopi do visine od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja

e) Troškovi usluga i radova vezanih uz demontažu i zbrinjavanje opreme

f) Troškovi upravljanja kao troškovi savjetodavnih usluga (uključeni su i putni troškovi i troškovi smještaja)

g) Troškovi usluga nadzora

h) Troškovi usluga, opreme i radova vezani uz poduzimanje mjera kojima se osigurava pristupačnost i prilagodba zgrade osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti

i) Troškovi vezani uz ispunjavanje uvjeta promidžbe i vidljivosti

Više informacija na: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/povecanje-energetske-ucinkovitosti-i-koristenja-obnovljivih-izvora-energije-u-usluznom-sektoru-turizam-trgovina/

Newsletter

Facebook