Otvoreni natječaj za jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije

Pin it

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Znanost i tehnologija

Datum otvaranja natječaja: 03.05.2018.

Rok za prijavu: 02.07.2018.

Prijavitelji: Ostalo

Partneri: Mala i srednja poduzeća

Cilj Poziva: usmjeriti istraživanja u tematskim i pod-tematsko prioritetnim područjima Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine (S3) prema potrebama gospodarstva podržavajući projekte istraživanja, razvoja i inovacija istraživačkih organizacija u suradnji s poslovnim sektorom

Prihvatljivi prijavitelji: znanstvene organizacije

Prihvatljivi partneri: mikro, mala i srednja poduzeća

Prihvatljive aktivnosti:
– 
izvođenje primijenjenih istraživanja (kroz fazu industrijskog istraživanja i/ili eksperimentalnog razvoja) u odabranim pod-tematsko prioritetnim područjima (PTPP) S3 ili horizontalnim temama s obaveznim utjecajem na jedan ili više PTPP-a
– zapošljavanje istraživača za potrebe provedbe istraživačkih aktivnosti projekta
– diseminacija rezultata istraživanja i širenje znanja
– analiza tržišta i izrada studije isplativosti i/ili strategije (studije, plana) za razvoj proizvoda i izrada Studije provjere i zaštite intelektualnog vlasništva nad rezultatima projekta
– aktivnosti vezane za transfer znanja i tehnologije
– upravljanje projektom
– aktivnosti vidljivosti projekta
– aktivnosti vezane za promicanje horizontalnih načela
– aktivnost umrežavanja i izobrazbe
– vezana za provedbu projekta
– revizija projekta.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 180.894.788,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 6.800.000,00 HRK

Krajnji rok prijave: 2. srpnja 2018.g.

Newsletter

Facebook