Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2018. – 2019.)

Pin it

Status: otvoren od 10.07.2018. do 30.03.2019. godine (obustavljen do 31.12.2018. godine)

Prijavitelji: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave osnivači javnih odgojno – obrazovnih ustanova. Vodeći prijavitelj mora biti javno tijelo koje je osnivač osnovnih škola iz županija razvrstanih u područja iz I., II. i III. skupine prema indeksu razvijenosti.

Partneri:

Prijavitelji moraju podnijeti projektni prijedlog u partnerstvu s najmanje jednom javnom osnovnom školom koja može, a i ne mora biti osnovana od strane prijavitelja. Partneri moraju biti škole sa sjedištem u jedinicama područne (regionalne) samouprave s indeksom razvijenosti ispod 105% prosjeka RH.

Aktivnosti:

  • materijalna deprivacija tipa 1 – Nedostatak hrane (podjela obroka ciljnim skupinama po utvrđenoj cijeni jednog školskog obroka po učeniku u iznosu od 5,47 kn)
  • informiranje i vidljivost

Troškovi:

  • trošak kupnje hrane/trošak školskog obroka
  • administrativni troškovi
  • troškovi prijevoza i skladištenja

 Potpora:

  • ukupni iznos raspoloživih bespovratnih sredstava: 27.000.000,00 HRK
  • najniži iznos bespovratnih sredstava: 200.000,00 HRK
  • najviši iznos bespovratnih sredstava: 1.500.000,00 HRK

Link: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/osiguravanje-skolske-prehrane-za-djecu-u-riziku-od-siromastva-skolska-godina-2018-2019/

Newsletter

Facebook