Kategorija: Natječaji

Otvoreni natječaj za jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva Država: Hrvatska Tema/sektor: Znanost i tehnologija Datum otvaranja natječaja: 03.05.2018. Rok za prijavu: 02.07.2018. Prijavitelji: Ostalo Partneri: Mala i srednja poduzeća Cilj Poziva: usmjeriti istraživanja u tematskim i pod-tematsko prioritetnim područjima Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine (S3) prema potrebama gospodarstva podržavajući projekte istraživanja, razvoja i inovacija istraživačkih organizacija u suradnji s poslovnim…

Opširnije

Mladi poljoprivrednici u fokusu

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva za mlade poljoprivrednike Država: Hrvatska Tema/sektor: Poljoprivreda Datum otvaranja natječaja: 25.04.2018. Rok za prijavu: 13.06.2018. Iznosi sredstava €: 17.679.600 Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Obiteljska poljoprivredna gospodarstva Predmet: dodjela sredstava sukladno Pravilniku o provedbi tipa operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“ i tipa operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava “iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.…

Opširnije

Povoljni krediti za ulaganje u projekte ruralnog razvoja i ribarstva

1. KRAJNJI KORISNICI KREDITA podnositelji koji zadovoljavaju uvjete natječaja u okviru kojeg podnose zahtjev.Sukladno Zakonu o sprječavanju sukoba interesa (NN 26/11, 12/12, 126/12, 57/15) na snazi su ograničenja u kreditiranju državnih dužnosnika, odnosno poslovnih subjekata u kojima udjele u vlasništvu imaju dužnosnici i članovi njihovih obitelji. Odredbe ovih ograničenja smatraju se sastavnim dijelom programa kreditiranja HBOR-a. 2. NAMJENA KREDITA…

Opširnije

Županije potiču razvoj općina

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13., 14/13., 9/15. i 11/15., članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 19/17.), točke IV Programa 1011 : MEĐUNARODNA SURADNJA I EU PROJEKTI, u dijelu koji se odnosi na kapitalni…

Opširnije

Lokalnoj razini osigurana bespovratna sredstva

Na temelju članka 12. stavka 1. Pravilnika o uvjetima i kriterijima dodjeljivanja sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (Narodne novine broj 82/15, 15/16 i 19/17), Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavljuje Javni Poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini…

Opširnije

Europa potiče udruživanje

TIP OPERACIJE 16.1 “Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina EIP za poljoprivrednu produktivnosti i održivost” PREDMET NATJEČAJA Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjere 16 »Suradnja« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine br. 101/17 i 126/17, u daljnjem tekstu: Pravilnik) za provedbu tipa operacije…

Opširnije

Još mjesec dana za poljoprivrednike

Na temelju članka 20. stavka 1. Pravilnika o provedbi Mjere 4 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, broj 37/17 i 9/18) Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje: Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora…

Opširnije

Uvedite integrirani prijevoz

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavljuje poziv na dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava pod nazivom Poziv za sufinanciranje izrade stručne podloge za uvođenje integriranog javnog prijevoza putnika na području Republike Hrvatske. Predmet poziva Izrada studije koja će služiti kao stručna podloga za uvođenje integriranog javnog prijevoza putnika na području Republike Hrvatske.…

Opširnije

Objavljen natječaj za potporu osnivanju operativnih skupina

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu podmjere 16.1. “Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog partnerstva za inovacije (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost” – provedba tipa operacije 16.1.1. “Potpora za osnivanje operativnih skupina”. Predmet natječaja je dodjela potpore za osnivanje operativnih skupina temeljem Pravilnika o provedbi mjere 16 “Suradnja”…

Opširnije

Bespovratna sredstva za jačanje malih i srednjih poduzetnika

Otvoren je poziv za Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP KK.03.2.1.10 Cilj ovog poziva je  jačanje regionalne konkurentnosti MSP-a kroz razvoj identificiranih strateških djelatnosti industrije. Poticanjem aktivnosti koje stvaraju dodatnu vrijednost i učinkovitim pozicioniranjem malog i srednjeg poduzetništva u globalnim lancima vrijednosti omogućit će se razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, povećanje izvoza i stvaranje novih…

Opširnije

Newsletter

Facebook