Kategorija: Natječaji

Petrinja potiče razvoj gospodarstva i poljoprivrede

Grad Petrinja raspisao je natječaj za dodjelu donacija poljoprivrednim udrugama i udrugama za ruralni razvoj za 2018. godinu. 1. Predmet natječaja: Grad Petrinja će dodjeljivati financijsku potporu za sufinanciranje programa/projekata udruga koje se djeluju na području poduzetništva, gospodarstva, poljoprivrede, ruralnog razvoja, zaštite potrošača, veterinarsko-zdravstvene zaštite i povećanja turističke ponude ako su povezana s nekim od prethodno navedenih…

Opširnije

Tip operacije 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“

Prihvatljivi prijavitelji/korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete: a) biti upisani u Upisnik poljoprivrednika najmanje 12 mjeseci prije podnošenja Zahtjeva za potporu b) u sektoru ruralnog turizma, prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda te tradicijskih i umjetničkih obrta korisnik mora posjedovati rješenje/odobrenje ili drugi odgovarajući akt izdan od nadležnog tijela u skladu s nacionalnim zakonodavstvom za…

Opširnije

Iskoristite bespovratna sredstva za marketing vina

Otvoren je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za marketing vina. Na natječaj se mogu prijaviti mala i srednja poduzeća, velika poduzeća i fizičke osobe sve do početka lipnja.  Cilj: dodjela sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog…

Opširnije

Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske je objavio Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2018. godinu. Postupak dodjele i isplate sredstava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2018. godinu odvija…

Opširnije

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)

Status: Otvoren od 08.05.2018. do 21.09.2018. godine. Sredstva: Ukupan iznos bespovratnih sredstava je 76.000.000,00 HRK. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti je 220.000,00 HRK, a najviši je 13.000.000,00 HRK. Intenzitet potpore: 45% do 85% prihvatljivih troškova Prijavitelji: Privatna mikro, mala, srednja i velika poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja uslužnog sektora (turizam,…

Opširnije

Otvoreni natječaj za jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva Država: Hrvatska Tema/sektor: Znanost i tehnologija Datum otvaranja natječaja: 03.05.2018. Rok za prijavu: 02.07.2018. Prijavitelji: Ostalo Partneri: Mala i srednja poduzeća Cilj Poziva: usmjeriti istraživanja u tematskim i pod-tematsko prioritetnim područjima Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine (S3) prema potrebama gospodarstva podržavajući projekte istraživanja, razvoja i inovacija istraživačkih organizacija u suradnji s poslovnim…

Opširnije

Mladi poljoprivrednici u fokusu

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva za mlade poljoprivrednike Država: Hrvatska Tema/sektor: Poljoprivreda Datum otvaranja natječaja: 25.04.2018. Rok za prijavu: 13.06.2018. Iznosi sredstava €: 17.679.600 Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Obiteljska poljoprivredna gospodarstva Predmet: dodjela sredstava sukladno Pravilniku o provedbi tipa operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“ i tipa operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava “iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.…

Opširnije

Povoljni krediti za ulaganje u projekte ruralnog razvoja i ribarstva

1. KRAJNJI KORISNICI KREDITA podnositelji koji zadovoljavaju uvjete natječaja u okviru kojeg podnose zahtjev.Sukladno Zakonu o sprječavanju sukoba interesa (NN 26/11, 12/12, 126/12, 57/15) na snazi su ograničenja u kreditiranju državnih dužnosnika, odnosno poslovnih subjekata u kojima udjele u vlasništvu imaju dužnosnici i članovi njihovih obitelji. Odredbe ovih ograničenja smatraju se sastavnim dijelom programa kreditiranja HBOR-a. 2. NAMJENA KREDITA…

Opširnije

Županije potiču razvoj općina

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13., 14/13., 9/15. i 11/15., članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 19/17.), točke IV Programa 1011 : MEĐUNARODNA SURADNJA I EU PROJEKTI, u dijelu koji se odnosi na kapitalni…

Opširnije

Lokalnoj razini osigurana bespovratna sredstva

Na temelju članka 12. stavka 1. Pravilnika o uvjetima i kriterijima dodjeljivanja sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (Narodne novine broj 82/15, 15/16 i 19/17), Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavljuje Javni Poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini…

Opširnije

Newsletter

Facebook