Natječaji

Uvedite integrirani prijevoz

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavljuje poziv na dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava pod nazivom Poziv za sufinanciranje izrade stručne podloge za uvođenje integriranog javnog prijevoza putnika na području Republike Hrvatske. Predmet poziva Izrada studije koja će služiti kao stručna podloga za uvođenje integriranog javnog prijevoza putnika na području Republike Hrvatske.…

Opširnije

Objavljen natječaj za potporu osnivanju operativnih skupina

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu podmjere 16.1. “Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog partnerstva za inovacije (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost” – provedba tipa operacije 16.1.1. “Potpora za osnivanje operativnih skupina”. Predmet natječaja je dodjela potpore za osnivanje operativnih skupina temeljem Pravilnika o provedbi mjere 16 “Suradnja”…

Opširnije

Bespovratna sredstva za jačanje malih i srednjih poduzetnika

Otvoren je poziv za Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP KK.03.2.1.10 Cilj ovog poziva je  jačanje regionalne konkurentnosti MSP-a kroz razvoj identificiranih strateških djelatnosti industrije. Poticanjem aktivnosti koje stvaraju dodatnu vrijednost i učinkovitim pozicioniranjem malog i srednjeg poduzetništva u globalnim lancima vrijednosti omogućit će se razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, povećanje izvoza i stvaranje novih…

Opširnije

Brendirajte svoj poljoprivredni proizvod

Ukoliko želite svom poljoprivrednom proizvodu pojačati vidljivost te zaista učvrstiti svoju tržišnu poziciju iskoristite poziv za jačanje konkurentnosti poljoprivrednog sektora Unije. Specifični ciljevi: – podizanje razine svijesti o vrijednostima poljoprivrednih proizvoda Unije i visokim standardima koji se primjenjuju na metode proizvodnje u Uniji – povećanje konkurentnosti i potrošnje poljoprivrednih proizvoda Unije i određenih prehrambenih proizvoda…

Opširnije

Interreg CENTRAL EUROPE treći poziv na dostavu projektnih prijedloga

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva Država: EU 27, Hrvatska Tema/sektor: Sve Datum otvaranja natječaja: 21.09.2017. Rok za prijavu: 25.01.2018. Iznosi sredstava €: 60.000.000 Treći poziv na dostavu projektnih prijedloga odnosi se na sve četiri prioritetne osi, iako određena tematska područja unutar specifičnih ciljeva 1., 2. i 3. bit će unaprijed definirana. Neće biti moguća prijava projekta za specifični cilj 2.3. Sufinancirat će se projekti kojima se ispunjavaju sljedeći…

Opširnije

Otvoren je Poziv: Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industijama

Otvoren je Poziv na dostavu projektnih prijedloga: Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama namijenjen mikro, malim, srednjim i velikim privatnim poduzećima registriranim za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije. Predmet Poziva je poduprijeti ostvarenje energetskih ušteda kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim industrijama, omogućujući jednake količine rezultata korištenjem manje količine ulazne energije te smanjenje…

Opširnije

Javni poziv za otvoreni iskaz interesa malih i srednjih poduzetnika za ulaganja u tematski definirane Hotele

Dana 3. listopada 2017.g. objavljen je Javni poziv za otvoreni iskaz interesa malih i srednjih poduzetnika za ulaganja u tematski definirane Hotele. Predmet Poziva je identifikacija interesa i potreba malih i srednjih poduzetnika za ulaganjem u projekte podizanja kvalitete i dodatne ponude smještajnih objekata iz skupine „Hoteli“, koji bi mogli biti sufinancirani iz Strukturnih fondova EU, Operativnog…

Opširnije

Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruge

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva Država: Hrvatska Tema/sektor: Ostalo, Civilno društvo Datum otvaranja natječaja: 16.08.2017. Rok za prijavu: 15.09.2017. Prijavitelji: Udruge Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku Cilj: podići razinu održivosti udruga koje doprinose demokratizaciji i razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj putem trogodišnje financijske i stručne podrške stabilizaciji i daljnjem organizacijskom i programskom razvoju udruge. Prihvatljivi prijavitelji: udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje svojim djelovanjem doprinose…

Opširnije

Program ulaganja u zajednici

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU objavilo je natječaj pod nazivom Program ulaganja u zajednici kojim se žele potaknuti ulaganja u obnovu, izgradnju i rekonstrukciju objekata javne namjere, koji su na raspolaganju lokalnoj zajednici i odražavaju potrebe kolektivnih prioriteta. Ukupna raspoloživa sredstva iznose 7.080.000,00 HRK, a najviši iznos sredstava koji se može dodijeliti jednom podnositelju…

Opširnije

ZAŽELI – Program zapošljavanja žena

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava objavilo je otvoreni poziv za dostavu projektnih prijedloga za program “ZAŽELI – Program zapošljavanja žena“ čiji cilj je promicanje socijalne uključenosti i suzbijanje siromaštva, odnosno pružiti nove mogućnosti ženama u nepovoljnom položaju na tržištu rada. Ciljnu skupinu čine žene starije od 50 godina, žene s najviše završenom srednjom školom, žene…

Opširnije

Newsletter

Facebook