Kategorija: Najave

Provedba Intervencijskog plana Grada Knina (Ograničeni postupak dodjele)

Država: Hrvatska Tema/sektor: Infrastruktura, Ostalo, Socijalna uključenost Iznosi sredstava €: 14.178.000 Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave Partneri: Udruge, Razvojne agencije, Ustanove, Ostalo Cilj: podrška održivoj fizičkoj, socijalnoj i gospodarskoj regeneraciji grada Knina kroz provedbu integriranog intervencijskog plana s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva. Prihvatljive aktivnosti: – obnova, uređenje i valorizacija prostora stare tržnice i druge javne infrastrukture…

Opširnije

Internacionalizacija poslovanja MSP-ova KK.03.2.1.07 Trajno otvoreni poziv

U svibnju 2017. godine otvara se trajni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za projekte Internacionalizacije poslovanja malih i srednjih poduzeća. Poziv je otvoren od 03.05.2017. do 31.12.2017. godine, a prijavitelji mogu biti sva mala i srednja poduzeća iz bilo koje djelatnosti. Predmet poziva je jačanje međunarodne konkurentnosti MSP-ova olakšavanjem predstavljanja njihovih proizvoda/usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici u…

Opširnije

Uskoro novi natječaji za mjere Programa ruralnog razvoja

Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju najavljuje raspisivanje natječaja za sljedeće tipove operacija: 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“                      od 26. listopada (podnošenje prijava od 4. studenog) do 23. prosinca 2016. godine. 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme…

Opširnije

Promicanje održivog korištenja prirodne baštine

Nedavno je najavljen natječaj Promicanje održivog korištenja prirodne baštine čije se otvaranje očekuje krajem rujna 2016. godine. Na natječaj se mogu prijaviti: a) Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima kojoj je osnivač jedinica područne (regionalne) ili lokalne samouprave utvrđena člankom 130. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13) ili b) Jedinice lokalne samouprave ili c) Jedinice…

Opširnije

Uskoro natječaji za energetsku obnovu višestambenih zgrada

Fond: Europski fond za regionalni razvoj Operativni program: Operativni program “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.” Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: najava Nadležno tijelo: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja Područje: energetska učinkovitost, obnovljivi izvori energije Sažetak: Opći cilj: Postizanje energetskih ušteda – smanjenje potrošnje energije u zgradama stambenog sektora. Specifični cilj: Doprinijeti ostvarenju ciljeva i mjera određenih…

Opširnije

U NAJAVI NATJEČAJ ZA ULAGANJE U POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA, MODERNIZACIJU I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI

Uskoro se očekuje ovjava otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga iz segmenta poljoprivrede (Mjera 4.1.1.) kojeg bi svakako trebali iskoristiti poljoprivrednici koji su planirali modernizaciju svojih gospodarstava. Korisnici Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika (osim fizičkih i pravnih osoba čija je ekonomska veličina manja od 6.000 eura ukoliko ulažu u sektor voća, povrća i…

Opširnije

Natječaji u 2016. za poduzeća, lokalnu samoupravu i fizičke osobe

Izašao je indikativni plan natječaja u 2016. godini od kojih će svakako biti interesantniji slijedeći pozivi: Povećana sposobnost sektora istraživanja i razvoja (IR) za obnavljanje istraživanja vrhunske kvalitete i zadovoljavanje potreba gospodarstva Natječaj je namijenjen znanstvenim organizacijama i jedinicama lokalne i regionalne samouprave. Cilj je jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije pružanjem potpore organizacijskoj…

Opširnije

Uskoro natječaj za operaciju 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

Oko 3 milijuna eura biti će namijenjeno za restrukturiranje, modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava. Prihvatljivi prijavitelji su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi osim fizičkih i pravnih osoba čija je ekonomska veličina manja od 6.000 eura za ulaganja u sektoru voća, povrća i cvijeća i manja od 8.000…

Opširnije

NATJEČAJI U NAJAVI

Milijun eura za projekte ruralnog razvoja Uskoro se očekuje otvaranje natječaja za podmjeru 7.4. tip operacije 7.4.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“. Za navedeni natječaj osiguran je 1 milijun eura. Aplicirati mogu jedinice lokalne i područne (regionalne)samouprave, mala i…

Opširnije

Lokalna zajednica i udruge zajedno do europskih sredstava

U sektoru demokratizacije i dobrog upravljanja uskoro se očekuje objava natječaja za revitalizaciju prostora u javnom vlasništvu. Jedini je uvjet da je prostor oplemenjen kroz zajedničke projekte udruga civilnog društva i lokalne zajednice. Za ove programe biti će osigurano 2,3 milijuna eura ,a prijavitelji mogu biti mala i srednja poduzeća, udruge, sindikati i zadruge zajedno…

Opširnije

Newsletter

Facebook