Kategorija: Najave

Uskoro novi poticaji za poduzetnike

Fond: Europski fond za regionalni razvoj Operativni program: Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020. Vrsta poziva: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 03.04.2018. Rok za podnošenje projektnih prijava: 28.12.2018. Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Vrijednost natječaja: 200.000.000,00 kuna Područje: Poduzetništvo Prijavitelji: mikro pouzetnici, mali i srednji poduzetnici SPECIFIČNI CILJ Poboljšani razvoj i…

Opširnije

Očekuju se novi natječaji za ruralna područja

Uskoro se očekuje raspisivanje natječaja za PODMJERU 7.4. ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU Prihvatljivi korisnici Jedinice lokalne samouprave; trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave; javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave (osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i…

Opširnije

Uskoro novi natječaj za podmjeru 6.2.

Programom  ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. nastoji se potaknuti konkurentnost poljoprivrede, uspostaviti održivo upravljanje prirodnim resursima te osigurati uravnotežen razvoj ruralnih područja. Povezano s time, 29.12.2017. godine otvara se natječaj za podmjeru 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ koja je namijenjena poljoprivrednim gospodarstvima u rangu mikro i…

Opširnije

SportFest u Zagrebu

Erasmus plus sport odličan je alat da sport dobije dodatni zamah. Na Sport Festu u Zagrebu pojasnit ćemo kako i vi možete iskoristit fondove Europske unije da razvijete sportske aktivnosti. Više informacija potražite na linku: http://www.sportfest2017.com/…

Opširnije

Uskoro novi natječaji za uspostavu proizvođačkih grupa i organizacija

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi Država: Hrvatska Tema/sektor: Poljoprivreda Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća Prihvatljivi prijavitelji: proizvođačke organizacije priznate u razdoblju od 1. siječnja 2014. godine do 31. prosinca 2020. godine u bilo kojem sektoru poljoprivredne proizvodnje u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća. Prihvatljivi troškovi: troškovi rada koji su u skladu s Poslovnim planom proizvođačke grupe ili organizacije. Potpora…

Opširnije

Provedba Intervencijskog plana Grada Knina (Ograničeni postupak dodjele)

Država: Hrvatska Tema/sektor: Infrastruktura, Ostalo, Socijalna uključenost Iznosi sredstava €: 14.178.000 Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave Partneri: Udruge, Razvojne agencije, Ustanove, Ostalo Cilj: podrška održivoj fizičkoj, socijalnoj i gospodarskoj regeneraciji grada Knina kroz provedbu integriranog intervencijskog plana s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva. Prihvatljive aktivnosti: – obnova, uređenje i valorizacija prostora stare tržnice i druge javne infrastrukture…

Opširnije

Internacionalizacija poslovanja MSP-ova KK.03.2.1.07 Trajno otvoreni poziv

U svibnju 2017. godine otvara se trajni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za projekte Internacionalizacije poslovanja malih i srednjih poduzeća. Poziv je otvoren od 03.05.2017. do 31.12.2017. godine, a prijavitelji mogu biti sva mala i srednja poduzeća iz bilo koje djelatnosti. Predmet poziva je jačanje međunarodne konkurentnosti MSP-ova olakšavanjem predstavljanja njihovih proizvoda/usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici u…

Opširnije

Uskoro novi natječaji za mjere Programa ruralnog razvoja

Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju najavljuje raspisivanje natječaja za sljedeće tipove operacija: 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“                      od 26. listopada (podnošenje prijava od 4. studenog) do 23. prosinca 2016. godine. 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme…

Opširnije

Promicanje održivog korištenja prirodne baštine

Nedavno je najavljen natječaj Promicanje održivog korištenja prirodne baštine čije se otvaranje očekuje krajem rujna 2016. godine. Na natječaj se mogu prijaviti: a) Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima kojoj je osnivač jedinica područne (regionalne) ili lokalne samouprave utvrđena člankom 130. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13) ili b) Jedinice lokalne samouprave ili c) Jedinice…

Opširnije

Newsletter

Facebook