Author archives: Ana Melnjak

Investicije u Hrvatskoj

Investicije se nalaze u okviru primarnih ciljeva svake gospodarske politike zbog velike važnosti za budući razvitak zemlje, daljnje restrukturiranje i modernizaciju gospodarstva. Investicije imaju važnu ulogu u stimuliranju gospodarskog rasta. Doprinos investicija u fiksni kapital od izričite je važnosti, a nove investicije predstavljaju novi dotok kapitala koji omogućuje nova ulaganja, novu proizvodnju i novi rast.…

Opširnije

Natječaj za provedbu podmjere 6.1. »Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, provedba tipa operacije 6.1.1. »Potpora mladim poljoprivrednicima« (NN 120/16)

Predmet: dodjela sredstava sukladno članku 5. stavak 1. Pravilnika o provedbi Podmjere 6.1.»Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, Podmjere 6.2 »potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« i Podmjere 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« u okviru M06 »Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.…

Opširnije

Kako odabrati EU program za sufinanciranje projekta?

Zanimaju vas EU fondovi, ali ne znate možete li u njima sudjelovati, i, ako možete, u kojima? Snađite se pomoću naših putokaza ili posjetite portal www.strukturnifondovi.hr! Ako se uistinu prvi puta susrećete s EU fondovima, uzmite vremena i pročitajte ove kratke osnovne informacije: – sredstva koja daje Europska unija zapravo je novac poreznih obveznika EU. Stoga…

Opširnije

Više od 31 milijun kuna iz Europskog socijalnog fonda za promociju cjeloživotnog učenja te povećanje kvalitete visokog obrazovanja

Više od 31 milijun kuna iz Europskog socijalnog fonda za promociju cjeloživotnog učenja te povećanje kvalitete visokog obrazovanja U Ministarstvu znanosti i obrazovanja, dana 27. prosinca 2016. godine održana je svečanost potpisivanja ugovora u okviru izravne dodjele bespovratnih sredstava za dva projekta pod nazivom „Promocija cjeloživotnog učenja“  i „Unapređenje sustava osiguravanja i unapređenje kvalitete visokog…

Opširnije

Pomoć za ranjive skupine u turizmu i ugostiteljstvu

Uskoro se očekuje otvaranje javnog poziva koji bi omogućio projekte kojima bi se ranjivim skupinama olakšao pristup tržištu rada u sektorima turizma i ugostiteljstva. Opći cilj je povećanje zapošljivosti ranjivih skupina kroz obrazovanje i stručno usavršavanje s ciljem integracije na tržište rada u sektoru turizma i ugostiteljstva. Specifični ciljevi su: – poboljšanje stručnih i pedagoških vještina i…

Opširnije

Čestitka!

Dragi prijatelji i partneri, na kraju još jedne godine želimo Vam se zahvaliti na potpori. Iskreno se veselimo budućim zajedničkim projektima. Želimo Vam puno zdravlja, poslovnih uspjeha i trenutaka vrijednih sjećanja. Da nam svima 2017. bude uspješnija od prošle. Vesele blagdane želi Vam TETIDA tim…

Opširnije

Promicanje održivog razvoja prirodne baštine (KK.06.1.2.02)

Svrha ovog poziva je održivo korištenje prirodne baštine s ciljem doprinosa održivom društveno-gospodarskom razvoju na lokalnoj i/ili regionalnoj razini. Predmet ovog poziva je povećanje privlačnosti i obrazovnog kapaciteta te uspostava boljeg upravljanja posjetiteljima odredišta prirodne baštine, pri čemu projekti moraju biti usmjereni na razvijanje javne svijesti o važnosti očuvanja bioraznolikosti i/ili georaznolikosti kroz promociju zaštićenih dijelova prirode…

Opširnije

Nužan razvoj poljoprivrede u RH

 Prema novo objavljenim podacima Eurostat-a za 2015. godinu, vrijednost poljoprivredne proizvodnje u 2015. godini na razini EU procijenjena je na 411,2 milijardi eura. U odnosu na 2010. godinu kada je procijenjena vrijednost na razini EU bila 367,7 milijardi eura, to je povećanje od otprilike 11,8%. Kada gledamo zemlje članice pojedinačno, Francuska je u 2015. godini…

Opširnije

Čestitka!

Dragi prijatelji i partneri, na kraju još jedne godine želimo Vam se zahvaliti na potpori. Iskreno se veselimo budućim zajedničkim projektima. Želimo Vam puno zdravlja, poslovnih uspjeha i trenutaka vrijednih sjećanja. Da nam svima 2017. bude uspješnija od prošle. Vesele blagdane želi Vam TETIDA tim…

Opširnije

Budite inovativni uz EU sredstva

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta je 9. prosinca 2016. godine objavilo natječaj Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu. Poziv na dostavu projektnih prijava će se provoditi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u skladu s prioritetnom osi 3 „Poslovna konkurentnost“. Cilj ovog Poziva je podržati projekte usmjerene ka novim proizvodima i uslugama s višom i visokom dodanom…

Opširnije

Newsletter

Facebook