Author archives: Simon Ferjuc

Zadruge u fokusu razvoja – Objavljen OTVORENI JAVNI POZIV za Program „Razvoj zadružnog poduzetništva“ za 2018. godinu

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je OTVORENI JAVNI POZIV za Program „Razvoj zadružnog poduzetništva“ za 2018. godinu. Temeljem Programa “RZP” dodjeljivat će se bespovratna sredstava gospodarskim subjektima koji su registrirani kao zadruge u svrhu poticanja razvoja zadružnog poduzetništva koje ostvaruje tržišnu uspješnost, povećava zaposlenost te potiče rast i razvoj gospodarstva. Prihvatljive aktivnosti su: ulaganja u unaprjeđenje poslovanja ulaganja u…

Opširnije

Turistička infrastruktura financira se EU sredstvima

Ministarstvo turizma objavilo je javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2018. godini namijenjen javnom sektoru – jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za koji je osigurano 25 milijuna kuna. Programom će se sufinancirati projekti uređenja morskih i ostalih plaža, nastavak izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije ili adaptacije…

Opširnije

Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)

Još uvijek traje natječaj za uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme). Omogućiti pristup inozemnim tržištima i povećati konkurentnost MSP-ova implementacijom priznatih normi koje potvrđuju dostignute razine kvaliteta i sigurnosti u razmjeni roba i usluga. Opis prihvatljivih aktivnosti Priprema, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja prema zahtjevima međunarodno priznatih normi za sustave…

Opširnije

Uskoro novi natječaj za poslovnu infrastrukturu

U okviru prioritetne osi 3 Poslovna konkurentnost, specifičnog cilja 3a2 Omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva za kraj tekuće godine najavljeno je otvaranje natječaja „Razvoj poslovne infrastrukture zone – Faza II“. Specifični cilj natječaja je razvoj i poboljšanje kvalitete i dostupnosti infrastrukture postojećih poduzetničkih zona kroz poticanje ulaganja u takvu infrastrukturu u područjima gdje postoji potreba za…

Opširnije

Velika potpora udrugama

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva je 16. kolovoza 2018. godine raspisala 5 natječaja za dodjelu institucionalnih podrški i za financiranje projekata organizacija civilnog društva u Republici Hrvatskoj. Natječaji za dodjelu institucionalnih podrški raspisani su u sljedećim kategorijama: • Natječaj za dodjelu institucionalnih podrški za udruge koje svojim djelovanjem doprinose demokratizaciji i razvoju civilnog društva.…

Opširnije

Budite konkurentniji

Objavljen je novi natječaj iz programa ulaganja u poljoprivredna gospodarstva. Predmet Natječaja je dodjela sredstava sukladno Pravilniku o provedbi Mjere 4 »Ulaganja u fizičku imovinu«, Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, broj 37/17, 9/18 i 64/18) (u daljnjem tekstu: Pravilnik)…

Opširnije

Budućnost i opstojnost općina ovisi o korištenju EU fondova

Općina Lekenik ima preko 6.000 stanovnika, a razvoj svog gospodarstva potiče intenzivnim  korištenjem sredstava fondova Europske unije. U razgovoru za portal Načelnik.hr, načelnik Općine Lekenik, gospodin Ivica Perović, istaknuo je najvažnije ciljeve i projekte u svojem dosadašnjem mandatu. Pritom je naveo da su neki od trenutno značajnih projekata Općine izrada studije izvodljivosti i projektne dokumentacije…

Opširnije

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz IKT“

Status Otvoren od 09.07.2018. do 29.06.2020. godine. Podnošenje projektnih prijedloga moguće je od 21.08.2018. od 11:00 sati do 29.06.2020. godine. Sredstva Ukupna raspoloživa sredstva iznose 53.200.000,00 HRK. Najniža vrijednost potpore je 80.000,00 HRK, a najviša je 1.000.000,00 HRK.  Intenzitet potpore za mikro i mala poduzeća – 85% za srednja poduzeća 65% Prijavitelji Prihvatljivi prijavitelji su…

Opširnije

U tijeku poticanje švicarsko-hrvatske suradnje

Ured za udruge objavljuje Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje. „Osnaživanje hrvatsko-švicarskih partnerstava za lokalni društveno-ekonomski rast i razvoj“ Poziv je na dodjelu bespovratnih sredstava koji se raspisuje u okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje. Švicarska Konfederacija uspostavila je 2006. godine Financijski mehanizam švicarskog doprinosa procesu proširenja Europske unije koji je usmjeren na nove…

Opširnije

Zagrebačka županija potiče promociju poduzetništva

Na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu potpora za organiziranje manifestacija i zajedničkih nastupa na manifestacijama vezi s poduzetništvom u 2018. godini (KLASA: 022-01/18-01/33, URBROJ: 238/1-03-18-04 od 28. lipnja 2018. godine) Upravni odjel za gospodarstvo Zagrebačke županije raspisuje: Javni natječaj za dodjelu potpora za organiziranje manifestacija i zajedničkih nastupa na manifestacijama u vezi…

Opširnije

Newsletter

Facebook